“Ο Θυμός …..με άλλη ματιά”

Σχολείο – Παιδί – Οικογένεια – Εκπαιδευτικός

Πως διαχειρίζομαι την δυσκολία μου!!

Κύριακή 12/03/2017 ώρα: 16:00

Τόπος: Δήμος Αθηναίων Αίθουσα “Α. Τρίτση” Ακαδημίας 50

Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο info@dyslexia-athens.gr ή στο 211 8009208 .

Θέσεις περιορισμένες.

Στους συμμετέχοντες θα δωθεί πιστοποητικό παρακολούθησης